پیاده سازی و استقرار

پیاده سازی و استقرار

ما شرکت ماموت سیستم های مدیریت تمرکز ویژه‌ای بر فرآیند استقرار محصولات خود داشته‌ایم و می‌کوشیم با کاستن از زمان و هزینه‌های جانبی پیاده‌سازی و راه‌اندازی سیستم‌ها، سود شما را بیشینه کنیم.ماموت سیستم همواره مسیری را برای استقرار محصولات خود در سازمان شما انتخاب می‌کند که اهداف مورد نظرتان را در بازه‌ی زمانی تعیین شده در قرارداد عملی کند. ما به پشتوانه‌ی تجربه‌ی خود در استقرار سیستم‌‌ در سازمان‌های متعدد، از بروز مشکلات احتمالی در این مسیر پیشگیری می‌کنیم.کارشناسان آموزش‌دیده و ماهر تیم استقرار ماموت  سیستم به همراه مشاورین خارجی، با توجه به معیارهای دقیق تعیین شده در متدولوژی ASAP، تلاش می‌کنند تا پیاده سازی سیستم در حداقل زمان و هزینه صورت گیرد. همچنین در طول زمان پیاده سازی سیستم با آموزش کاربران شما، آن‌ها را با مفاهیم تخصصی، کاربری سیستم‌ها و چگونگی پاسخگویی به نیازهای آتی آشنا می‌کنیم.

متدولوژی استقرار

شرکت ماموت سیستم های مدیریت با استفاده از بهترین تجارب  (Best Practice) و استفاده از متدلوژیASAP و به همراه مشاوران ایرانی و خارجی خود ایرانی موجب افزایش کیفیت کار، کاهش زمان پیاده سازی و کاهش هزینه پیاده سازی برای مشتریان خواهد شد.

متدولوژي پياده سازي ASAP

1. آماده‌سازي

اين فاز جهت آماده سازي زير ساخت هاي مورد نياز پروژه مي باشد. مدیر پروژه معرفی و ساختار و بستر نرم افزاری و سخت افزاری پروژه فراهم می شود.
 
اقدامات انجام شده در این فاز
•    منشور پروژه (اهداف، چشم انداز، محدوده اجرای پروژه)
•    برنامه پروژه
•    تشکیل تیم های کاری پروژه
•    آموزش های اولیه
•    Roll Out
•    تعیین زیر ساختهای پروژه

2. طراحي و مدلسازي فرآيندها

هدف از گام طراحي و مدلسازي فرآيندها آشنايي با اهداف کاري و فرايندهاي کسب و کار شرکت/ سازمان مشتری و تعيين فرآيندهاي کاري آتي مي باشد.
کارگاه‌هاي اين فاز با حضور کاربران کليدي هریک از حوزه‌هاي کاربردي برگزار مي‌شود تا فرآيندهاي کاري مربوطه مورد بحث و بررسي قرار گيرند. طرح‌کلي کار که حاوي شرايط لازم الاجراي مشتری مي‌باشد، تدوين شده و براي أخذ تأییيد تسليم مشتری مي‌گردد. اين طرح‌کلي (بلوپرینت) متضمن شرح تفصيلي پروژه است و بايد پيش از آن که فعالیتی در جهت تنظيمات سيستم شروع شود تأیید و تصویب گردد.

اقدامات انجام شده در این فاز
•    فهرست جامع فرآيندهاي کاري
•    رويه‌هاي اجرايي فرآيندهاي کاري
•    لیست تغييرات درخواستی نسبت به دامنه اولیه پروژه
•    روزنگار پروژه
•    فهرست گزارش‌ها
•    فهرست واسط هاي نرم افزاري
•    فهرست‌ برنامه‌هاي تبديل‌ داده جهت انتقال داده‌هاي سيستم هاي پيشين به سیستم جدید
•    فهرست توسعه‌ها
•    فهرست فرم‌ها
•    صورت جلسات

3. محقق سازي

در اين گام مشاوران فرآیندی شرکت ماموت سیستم های مدیریت  به‌همراه اعضاي تيم گروه پروژه مشتری، کارکردهاي SAP را که در طرح‌ کلي گام قبلي آمده پيکربندي کرده و فرآيندهاي کاري مشتری پيکربندي شده را به تيم پروژه و کاربران کليدي هریک از فرآيندها داده نمایش داده و همراه آنان تست مي‌شود تا آن‌ها بتوانند بازخورد خود را از طرح کلي و فرآیندهای پیاده سازی بيان نموده و در نهايت به تأیيد آن مبادرت کنند. در طول اين مرحله، «آموزشِ آموزش‌دهنده» براي هرکدام از ماژول‌هاي مربوطه انجام مي‌شود و کاربران کلیدی معرفی شده از سوی مشتری به صورت کامل با نحوه انجام فرایندهای کاری مرتبط با خود در SAP آشنا می شوند.

اقدامات انجام شده در این فاز
•    سيستم‌ پيکربندي‌ شده
•    آزمايش واحد
•    آزمايش يکپارچگي
•    سناريوهاي آزمايشهای واحد، یکپارچگی
•    راهنماهاي آموزشي
•    روزنگار پروژه

4.  آماده‌سازي نهايي

هدف اوليه از گام آماده‌سازي نهايي آن است که آموزش کاربران نهايي و آزمايش سيستم‌ پيکربندي شده به انجام رسيده و محيط عملياتي آماده فعاليت شود.استراتژي Go-Liveدر اين مرحله تعريف مي‌شود. پيش از آموزش کاربران نهايي، آموزش‌دهندگان که همان کاربران کلیدی هستند ارزيابي مي‌شوند. هنگامي که آموزش انجام شد، آزمون پذيرش کاربر به مرحله اجرا درمي‌آيد. در اين آزمون از داده‌هاي واقعي استفاده خواهد شد و سناريوهاي واقعي براي فرآيند‌هاي کاری مورد استفاده قرار خواهند گرفت. هنگامي که آزمون به انجام رسيد، أخذ تأييديه پذيرش کاربر الزامي خواهد بود. آخرين بخش از اين مرحله تأیید سيستم و اعلام آمادگي شرکت براي شروع به کار است.

اقدامات انجام شده در این فاز
•    تأیيديه پذيرش کاربر
•    ارزيابي آمادگي سيستم براي آغاز اجرا (Go-Live)
 
5. شروع به‌کار سيستم جديد (Go-Live) و پشتيباني

بلافاصله پس از شروع به کار، سيستم مداوماً مورد بازبيني قرار گرفته و مورد اصلاح واقع شده تا تضمين شود که محيط کاري تحت پشتيباني کامل قرار دارد. اين فرآيند شامل بررسي بازخوردهاي کاربران براي تأیيد اين مسئله است که آيا نيازهاي کاربران برطرف شده است يا خير.

اقدامات انجام شده در این فاز
•    مرور پس از پروژه
•    مستند تجربيات آموخته شده
•    راهنماي پيکربندي سیستم» مستندات: