مهندسی مجدد فرآیندها

مهندسی مجدد فرآیندها
مهندسی مجدد فرآیند کسب و کار یک استراتژی مدیریتی است که در اصل از اوایل دهه 1990 مطرح شد. تمرکز اصلی آن روی تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی گردش کارها و فرآیندهای کسب و کار مرتبط با آن در کل سازمان بود. مهندسی مجدد کسب و کار با هدف کمک به سازمانها و اساساً به منظور تجدید نظر در نحوه کار آنها بوجود آمد و بطور چشمگیری در بهبود خدمات مشتریان موثر بوده، هزینه های عملیاتی را کاهش داده و بدین ترتیب سازمان را تبدیل به یک رقیب در سطح جهانی می کند. در اواسط دهه 1990 بیش از 60% از 500 شرکت ادعا کردند که برای مهندسی مجدد فرآیندها تلاش های جدیدی را شروع  و برای آن برنامه ریزی کرده اند. پس BPR بدنبال کمک به سازمانهایی است که با تمرکز روی برنامه ریزی فرآیندهای کسب و کار در تلاش برای بازسازی مجدد سازمان خود هستند. بنابراین فرآیند کسب و کار شامل مجموعه ای از وظایفی است که برای انجام به شخصی محول می شود و بدنبال آن درآمد حاصل از کسب و کار نیز تعریف شده است. مهندسی مجدد فرآیندها با تمرکز همه جانبه روی اهداف کسب و کار و چگونگی اجرای فرآیندهای مرتبط با آن درجهت ایجاد مقیاس کاملی از فرآیندها بجای بهینه سازی زیر مجموعه های تکراری تأکید دارد.

مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار با عناوینی چون طراحی مجدد فرآیندهای کسب و کار، مبدل کسب و کار یا مدیریت تغییر فرآیندهای کسب و کار نیز شناخته می شود. مدتهاست که BPR به عنوان یک مرحله ضروری و فاکتور اساسی موفقیت در پیاده سازی سیستم های ERP شناخته شده است. در ابتدا فرض بر این بود که یک رابطه ی علی و معلولی بین فرآیندهای BPR و مزایای ERP وجود دارد. این مزایا از طریق کیفیت اجرا و پیاده سازی PRP  موجب پس انداز بیشتر و بازده عملیاتی بهتر و همچنین افزایش سرعت و کیفیت تولید می شود. چهارچوب کلی ارزیابی کیفیت BPR براساس اصل حسابداری و بخش مدیریت اطلاعات دولت ایالات متحده به تصویب رسید. چهارچوب به تصویب رسیده شامل سه بعد زیر است:

•    تصمیم گیری سازمانی برای مهندسی مجدد فرآیندها
•    وضعیت توسعه فرآیندهای جدید
•    اجرای پروژه و نتایج آن

به عبارت دیگر شرکت های جدیدی که سیستم های ERP را پیاده سازی کرده اند انتظار دارند تا با بهره مندی از این سیستم به رشد و سودآوری برسند. از این رو مزایای پیاده سازی ERP به 5 دسته طبقه بندی می شود:
عملیاتی، مدیریتی، استراتژیک، زیر ساخت های IT و منافع سازمانی.

سازمانهایی که به عنوان نمونه این سیستم در آنها پیاده سازی شد جزو 1000 تولید کننده برتر در کشور تایوان بودند. نتایج حاصله نشان داد که اجرای BPR مهم ترین عامل موفقیت در ایجاد مزیت و سودآوری ERP محسوب می شود. جزئیات اجرای BPR مانند پیگیری یک طرح پیاده سازی جامع و سنجش عملکردها نشان داد که اجرای این مرحله باعث بهره مندی بیشترین  مزایای ERP می شود. از این تحقیقات می توان در آینده به عنوان راهنمایی جهت یکپارچه سازی فعالیت های  BPR در یک سیستم ERP در سطح استراتژیک استفاده کرد.