آموزش

آموزش

شرکت ماموت سیستم های مدیریت با همکاری اتاق بازرگانی ایران و آلمان برگزار می کند ،دوره های آموزشی SAP با ارائه مدرک رسمی توسط شرکت ماموت سیستم های مدیریت و اتاق بازرگانی ایران وآلمان ،شایان ذکر است کلیه دوره ها کاملا بر اساس  استاندار آموزشی SAP می باشد.


1- دوره آموزشی (SAP 01(SAP Overview

طول دوره 3  روز
توجه: شرکت کنندگان در دوره SAP 01  می بایست با نرم افزار Microsoft Office  و مرورگر های اینترنتی آشنایی کامل را داشته باشند.

2- دوره آموزشی SAP Business One Overview-SAP B1_TB1000
طول دوره 1  روز

به کلیه شرکت کنندگان مدرک با تاییدیه شرکت ماموت مدیریت سیستم ها داده خواهد شد.
تمامی محتوا های آموزشی کاملا منطبق با فرمت استاندارد SAP می باشد.


برای دانلود فرم ثبت نام  اینجا   کلیک کنید.

 

جهت کسب هرگونه اطلاعات بیشتر با  ما تماس بگیرید.

» مستندات: