چرا ERP؟

چرا ERP؟

سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی(ERP) ، شامل سیستم های نرم افزار تجاری ای هستند که قابل تعریف و تنظیم با نرم افزارهای استانداردی هستند که راهکارهای کسب و کار برای فرآیندهای اصلی (مانند برنامه ریزی و کنترل تولید، مدیریت انبار) و عملکردهای اجرایی اصلی (حسابداری، مدیریت منابع انسانی) را در یک سازمان یکپارچه و هماهنگ می کنند.چرا بر اهمیت سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی تأکید می شود؟

برنامه ریزی منابع سازمانی مزایای بسیاری برای کسب و کار شما دارد از جمله :


1-    افزایش بهره وری، انعطاف پذیری و پاسخگویی به نیازهای مشتری از طریق یکپارچگی فرآیندهای اصلی کسب و کار با هم در یک برنامه ی واحد که این امر در به حداکثر رساندن بهره وری در فرآیندهای اصلی کسب و کار شرکتها  در کل سازمان کمک می کند. کارخانه سازنده می تواند سرعت تولید محصولات خود را افزایش دهد. افزایش زمان تحویل، افزایش بهره وری، افزایش توانایی پیش بینی تقاضا و منابع، افزایش ظرفیت سفارش و بهبود خدمات به مشتریان (مدیریت ارتباط با مشتریان(CRM))

2-    حذف هزینه ها و راندمان پایین با استفاده از سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی به منظور استاندارد سازی فرآیندهای کسب و کار که بطور چشمگیری می تواند در بهبود عملکرد شرکت موثر باشد. برنامه ریزی منابع سازمانی شرکتها را قادر به مدیریت ارتباط با فروشنده کرده که نهایتاً به کاهش هزینه های اقلام خریداری شده منجر می شود. مدیریت بهتر منابع باعث گردش موجودی بیشتر و کاهش سطح ناکارآمدی و راندمان بالا می شود.

3-    انطباق و یکسانی اطلاعات بدلیل وجود یک سیستم یکپارچه برنامه ریزی منابع سازمانی باعث هماهنگی و مدیریت عملکردهای کسب و کار شده که در نهایت منجر به کاهش سطح اطلاعات ناقص در سیستم های مختلف می شود. بنابراین با استفاده از سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی مدیران می توانند به اطلاعات صحیح دسترسی داشته و تصمیمات بجا و درستی اتخاذ کنند.

4-    توسعه و گسترش کسب و کار با استفاده از اینترنت و از طریق ادغام تمامی عملکردهای کسب و کار با هم و بصورت یکجا در یک سیستم که این امر منجر به افزایش توانایی یک شرکت در استفاده از اینترنت به عنوان بخشی از استراتژی کسب و کار خود می شود. فن آوری مبتنی بر وب امکان دسترسی به اطلاعات، فروش محصول، اجرای فرآیندهای کسب و کار، برقراری ارتباط با مشتریان و شرکا را در هر زمان و هر نقطه از جهان فراهم می کند.