اخبار ماموت سیستم

Organizational Change Management (OCM) مدیریت تغییرات سازمانی

30 اردیبهشت 1396 | تازه های فناوری
Organizational Change Management (OCM)  مدیریت تغییرات سازمانی
Organizational Change Management (OCM)  مدیریت تغییرات سازمانی
استراتژی و بهبود کسب و کار
نیاز کسب و کار
هزینه های سنگین همراه با اعمال تغییرات باعث شکست و نتایج غیر قابل تصوری می شود. با این حال نهایتاً بسیاری از سازمان ها گزارش می دهند که نتیجه اعمال تغییرات آن ها کمتر با موفقیت رو به رو بوده است.
راه حل مدیریت تغییرات سازمانی بهره مندی از یک روش تاکتیکی و ابزاری است که برای کمک به شما در جهت جلوگیری از مشکلات رایج در ارتباط با تغییر تنظیم شده است:
  مزایای ROI که هرگز کشف نشده بود
  فرآیندها یا سیستم جدید فقط در بخش کوچکی از سازمان پذیرفته شده بود
  وقتی پروژه اجرا می شد، سیستم های حیاتی سازمان متوقف شده و موجب از دست دادن درآمد، افزایش هزینه ها و موجب نارضایتی مشتریان و نا امیدی کارمندان می شد
 تلاش برای اجرای این پروژه بیشتر از یک بار انجام میگرفت در حالی که بودجه و زمان اختصاص داده شده برای این پروژه در حال تمام شدن بود و یا اینکه هرگز با موفقیت به پایان نمی رسید.
علت ریشه ای بسیاری از مشکلات بالا مقاومت سازمانی است.
مطالعات اخیر درباره بهترین روش مدیریت تغییر، پنج مورد که بیشترین تاثیر را بر عدم موفقیت پروژه داشته اند را نشان میدهند که عبارتند از:
1.    مقاومت کارکنان درتمام سطوح
2.    مقاومت مدیران میانی
3.    حمایت اجرایی ضعیف
4.    محدودیت در زمان، بودجه و منابع
5.    اینرسی و سیاست های شرکت
کلید موفقیت پروژه تاثیرات مدیریت تغییر سازمانی در طول پروژه است.


ارزش افزوده
OCM "مسائل مردم" و خطرات احتمالی مرتبط با پیاده سازی سیستم، فرآیندها و تحولات سازمانی را شناسایی و به حداقل می رساند.
یک رویکرد جامع و ساخت یافته  برای اجرای تغییر برای موفقیت پروژه حیاتی است.
اجرای برنامه موثر OCM تاثیر مخرب ناشی از تغییر و کاهش تولید که با  هر اعمال تغییر به وجود می آید را کاهش، و سطح پذیرش و نتیجه عملکرد را پس از اعمال تغییر تسریع و افزایش می دهد.
Organizational Change Management (OCM) برای افزایش موفقیت پروژه امری حیاتی است.
(OCM) وقتی به صورت استراتژیک به کار برده می شود ارزش های بالایی را فراهم می کند، اما به دلیل ماهیت ناملموسش فروش آن می تواند دشوار باشد.
راهکارهای OCM عموماً با بی توجهی و عدم جدیت انجام می شوند، اما زمانی که به موفقیت می رسند بارها از آنها به عنوان عامل کلیدی که موجب ارزش دهی به راهکارهای جدید می گردد، یاد می گردد.

رویکرد OCM
نظام چشم انداز سازمانی به تجزیه و تحلیل محیط سازمانی جاری ،توسعه رویکرد تغییر سازمانی مناسب و ایجاد زیرساخت های لازم برای تغییر پایدار می پردازد.
رهبری و ذینفعان
تعهد به اصول، به راهبران سازمان کمک میکند تا تغییرات سازمان را به خوبی هدایت کنند، راهبران را با منابع لازم مصلح میکنند تا تیم خود را در جهت تغییرات فردی و سازمانی راهنمایی کنند.
اصول ارتباطات پیام های درست را به شخص درست و در زمان درست تحویل می دهد.   این اصول، استراتژی پروژه را با استراتژی کلی سازمان تطبیق می دهد و یک پیام قانع کننده برای پذیرش تغییرات سازمانی توسط افراد سازمان فراهم می کند.
اصول اموزشی، فرایند ها و تکنولوژی های جدید را در طول چرخه حیات پروژه به سازمان آموزش می دهد. همچنین دانش، مهارت ها و رفتار های مورد نیاز برای اینکه  افراد بتوانند در مراحل آینده به خوبی عمل کنند را توسعه می دهد.
سوالاتی در رابطه با OCM:
1-    چگونه ROI را افزایش می دهید؟
2-    چگونه اعمال تغییرات و عدم بازگشت به جمله " روشی که تا همیشه استفاده کرده ایم" را تضمین می کنید؟
3-    چگونه یک راهکار جامع که شامل فرایند و دغدغه های سازمانی است را به جای یک اتوماسیون ساده از محیط جاری پیاده سازی میکنید؟
4-    چگونه نقش راهبری فعال را در موفقیت پروژه تضمین می کنید؟
5-    چگونه ریسک های کسب و کار را کاهش داده و در عین حال مزایای حاصل شده از تغییر را افزایش می دهید؟