اخبار ماموت سیستم

پنجمین سالگرد تاسیس شرکت ماموت مدیریت سیستم ها

21 شهریور 1395 | اخبار پروژه ها
پنجمین سالگرد تاسیس شرکت ماموت مدیریت سیستم ها
5  سال گذشت و به پشتوانه حمایت های شما دوستان ،همکاران و مشتریان گرانقدر، شرکت ماموت مدیریت سیستم ها وارد ششمین سال فعالیت خود شد.
این پشتیبانی ها و حمایت ها به ما مجال داد تا بر اندوخته های خودافزوده و تدارک بیشتر و بهتری برای خدمت به جامعه در حوزه فن آوری اطلاعات و سیستم های برنامه ریزی و مدیریت کسب وکار ببینیم،و از این نظر قدردان همه شما هستیم.به پاس تشکر از اینکه در این سال ها ما را همراهی فرموده اید.

 
منبع: ماموت سیستم