اخبار ماموت سیستم

سهم بازار عرضه کننده گان ERP در سال 2014

13 تیر 1394 | تازه های فناوری
سهم بازار عرضه کننده گان ERP در سال 2014
بازار جهانی نرم افزارهای برنامه ریزی منابع سازمان در سال 2013 فقط 3.8 درصد رشد داشته است . کمی بیشتر از رشد 2.2 درصدی آن در سال 2012 ، به همین منظور گزارش Gartner در 5 می 2014 "سهم بازار نرم افزار های ERP در سال 2013"  که آنالیز  بسیار جالی  بر وضعیت فعلی بازار  ERP دارد را بررسی می نماییم.


SAP کماکان با فاصله زیاد درجایگاه مارکت لیدر در سال 2103 باقی ماند.فروش 6.1 میلیارد دلاری این شرکت و افزایش 2 درصدی فروش این شرکت نسبت به سال 2012 این شرکت را در جایگاه یک شرکت پیشرو تبدیل به یک استثنا نموده است .در این بین Oracle در سال 2013 با افت 2 درصدی در فروش نسبت به سال 2012 مواجه شده است با اینحال جایگاه دوم از سهم بازار هنوز در اختیار این شرکت می باشد.جایگاه سوم مختص شرکت Sage می باشد که با فروش 1.5 میلیارد دلاری در سال 2013 توانست این جایگاه را به خود اختصاص دهد .همچنین شرکت Infor   با فروش نیز با فروش 1.5 میلیارد دلاری خود توانست جایگاه چهارم این رده بندی را به خود اختصاص دهد و بالاخره شرکت Microsoft  با افت 0.54 درصدی در فروش سال 2013 خود نسبت به سال 2012 با فروش 1.1 میلیارد دلار به جایگاه پنجم این رده بندی تنزل کرد. نمودار ذیل سهم بازار ERP های مختلف را در سال 2013 نشان می دهد .
منبع: ماموت سیستم های مدیریت