اخبار ماموت سیستم

جلسه kick Off Meeting پروژه پیاده سازی SAP در شرکت سایه سمن

12 مهر 1394 | اخبار پروژه ها
جلسه kick Off Meeting  پروژه پیاده سازی SAP  در شرکت سایه سمن
شرکت سایه سمن به عنوان یکی از بزرگنرین شرکت های پخش مواد غذایی در کشور به جمع مشتریان ماموت سیستم پیوست.


منبع: ماموت سیستم