اخبار ماموت سیستم

جلسه kick Off Meeting پروژه پیاده سازی SAP در شرکت روژین دارو

6 تیر 1394 | اخبار پروژه ها
جلسه kick Off Meeting  پروژه پیاده سازی SAP  در شرکت روژین دارو
جلسه kick Off Meeting  پروژه پیاده سازی SAP  در شرکت روژین دارو با حضور مدیران این شرکت و تیم پروژه شرکت ماموت سیستم برگزار شد.


منبع: www.mammut-systems.com