اخبار ماموت سیستم

آگهی استخدام شرکت ماموت مدیریت سیستم ها

29 آذر 1394 | استخدام
آگهی استخدام شرکت ماموت مدیریت سیستم ها
آکهی استخدام گسترده شرکت ماموت مدیریت سیستم ها

بدین وسیله به اسنحضار می رساند : با توجه به پروژه هاي جدید شرکت ماموت سیستم از تمام عزیزانی که در حوزه SAP  (كليه ماژولها ) و يا ساير ERP ها و نرم افزار هاي سازماني سابقه فعاليت دارند،خواهشمند است رزومه خود را به :

j.bahreh@mammut-systems.com
ارسال فرمایند.

مزيد امتنان خواهد بود اگر در اين خصوص به دوستان وآشنايان واجد الشرايط خود نيز اطلاع رساني فرماييد.

منبع: ماموت سیستم