مدیریت پروژه

مدیریت پروژه
در بازار امروز همه چیز از سود دهی محصول گرفته تا توسعه خدمات بستگی به حداقل زمان ورود محصول به بازار دارد.

SAP و راهکار مدیریت پروژه آن به شما کمک می کند تا علاوه بر اجرای فعالیت ها به بهترین نحو و بالاترین کیفیت و منطبق با برنامه ای کاملا زمان بندی شده، بتوانید روی منابع موجود و در دسترس خود بهترین سرمایه گذاری را انجام دهید.

با راهکارهای مدیریت پروژه SAP قادرید:

•    هماهنگی در مدیریت پروژه ها با استراتژی سازمان
•    نظارت بر عملکردها
•    تجزیه و تحلیل فعالیت ها، هزینه ها و بحران ها
•    پیگیری موارد در چرخه حیات محصول
•    دریافت بازتاب کاری به منظور نوآوری و ابتکار در طرح های آیندهاستراتژی روشن
درشرایط بازار امروز و بی ثباتی در کسب و کار در تمامی صنایع، سازمانها باید بتوانند حتی با وجود محدودیت در منابع با سرعتی برابر با سرعت اینترنت پاسخگوی نیازهای بازار در حال تغییر و تحول باشند.

SAP و راهکار مدیریت پروژه آن دارای مجموعه قابلیت های ویژه ایست که به شما کمک می کند تا با اجرای فعالیتها به موقع و به بهترین نحو بتوانید همگام با بودجه پیش بینی شده حرکت نمایید.

•    تراز کردن سرمایه و هزینه های عملیاتی با اهداف استراتژیک
•    مرحله کنترل ورودی های پروژه ها
•    فرآیندهای برنامه ریزی بودجه و ممیزی
•    شناسایی به موقع فرصت ها، تنگناها و بحران ها
•    افزایش دید بهتر نسبت به مانده موجودی
•    ارتباط بین موارد کسب و کار و هزینه های واقعی
•    فرآیندهای سریع الانتقال برای بررسی و تطبیق اسناد با یکدیگرشما می بایست علاوه بر داشتن  قدرت انتخاب بین طرح های مختلف همواره  برای پیشبرد استراتژی های خود به دنبال پروژه های مناسب باشید.  
به منظور بهینه سازی در مصرف هزینه و نقدینگی، دارایی های سرمایه ای و نیروی انسانی با استعداد، باید هر پروژه ی انتخاب شده را به دقت مدیریت کنید.
فراتر از همه ی این موارد برای شکار فرصتهای نو باید سرعت در ارائه ی خدمات جدید را بالا ببرید.

 برای مشاهده ی مزایای SAP و راهکار مدیریت پروژه آن که در چند مورد ارائه شده اینجا  کلیک کنید.    ایده های نو
 SAP و راهکار مدیریت پروژه آن به شما کمک می کند تا بتوانید ایده های نو را تصور کرده و نسبت به تحقق آن خوش بین باشید. ایده هایی که در نهایت به محصولاتی تبدیل می شود که باعث افزایش شهرت و نام تجاری شما و  درنهایت تصاحب سهم بازار بیشتری برایتان خواهد شد.کوتاه کردن زمان سودآوری
امروزه شرکتها دریافته اند زمانی که بتوانند به پورتفولیوهای از پیش تنظیم شده و همچنین راهکارهای مدیریت پروژه حساب کنند آن وقت است که نظارت روی تمامی پروژه ها آسانتر می شود.شما می توانید با استفاده از مزایای راهکار مدیریت پروژه  SAP  به منظور نظارت بر پروژه ها  به اهداف زیر دست یابید:
•    پیگیری پروژه ها در تمامی گروه محصولات
•    تمرکز بر پروژه هایی که هم ردیف با اهداف کسب و کار هستند
•    تصمیم گیری عاقلانه برای سرمایه گذاری و مدیریت مصوبات
•    بهبود بهره برداری از منابع به منظور استفاده بهتر از استعدادهای موجودیکپارچگی پروژه های سرمایه ای
SAP و راهکار مدیریت پروژه آن به شما کمک می کند تا به بهترین نحو حداکثر بهره را از پروژه های سرمایه ای خود برده که این امر چالش های خاص مربوط به خود، پیچیدگی ها و ریسک بالا را نیز در بردارد.

پروژه های سرمایه ای نیازمند:

•    تراز کردن سرمایه و هزینه های عملیاتی با اهداف استراتژیک
•    مرحله کنترل ورودی های پروژه ها
•    فرآیندهای برنامه ریزی بودجه و ممیزی
•    شناسایی به موقع فرصت ها، تنگناها و بحران ها

در این فیلم مشاهده می کنید که چگونه SAP و مدیریت پروژه به شما کمک می کند تا بر این چالش ها غلبه کنید.برای مشاهده فیلم اینجا  کلیک کنید.انجام امور تحقیق و توسعه و فن آوری اطلاعات
علاوه بر کمک به مدیریت پروژه های سرمایه ای، SAP و راهکار مدیریت پروژه آن به شما این امکان را می دهد تا چیزی بیشتر از آنچه در کسب و کارمدنظرتان است بدست آورید:

•    توسعه محصول
•    مدیریت IT
موفقیت در رشد و توسعه ی محصول ناشی از بهینه سازی تخصیص منابع استراتژیک در رشد و توسعه می باشد و همچنین باید بتوانید
تأثیر سرمایه گذاری  محصول را روی تمامی عملکردهای کسب و کار بررسی و تجزیه و تحلیل کنید.

فرآیندهای کسب و کار پشتیبانی شده ی مرتبط توسط SAP عبارتند از:

•    استراتژی و برنامه ریزی
•    مدیریت نوآوری
•    مدیریت برنامه و پروژه
•    مدیریت اسناد


برنامه ریزی
این ویدئو کوتاه فرآیند معمولی اجرای چندین فاز پروژه شامل پیشنهاد پروژه، بودجه بندی، برنامه ریزی هزینه و تصویب پروژه را نشان می دهد.برای مشاهده فیلم اینجا  کلیک کنید.نظارت
 این ویدئوی کوتاه فرآیندهای درحال انجام را نشان می دهد و تأیید می کند که تمامی پروژه ها با کمترین ریسک و طبق برنامه و بودجه در حال انجام هستند.برای مشاهده فیلم اینجا  کلیک کنید.