ماموت سیستمگروه مشاوران ماموت سیستم ، متخصص در ایجاد استراتژی های استاندارد و منطبق  با سناریو های مختلف در انواع  کسب و کار می باشند. ما می توانیم به مشتریان خود در تعیین و شناخت با ارزش ترین همکاران تجاری کمک کنیم. تحقیقات در کسب و کار را مدیریت کرده و خدمات مشاوره محیطی ارائه داده و علاوه برآن راهکار SAP  را پیاده سازی و به کارکنان آموزش می دهیم. ما در افزایش زنجیره عرضه و تأمین به مشتریان خود و سایر ماژولهای مدیریت، پیمانکاری فرآیندهای کسب و کار، توسعه خدمات روی دستگاه موبایل و سایر برنامه ها به مشتریان خود کمک می کنیم و انواع فعالیت های مربوط به منابع انسانی از جمله طراحی سازمان، بازسازی، رشد و توسعه و طیف وسیعی از فعالیتهای آموزشی را به آنها ارائه می دهیم. تمامی این موارد تنها بخش کوچکی از پتانسیل شرکت ماموت مدیریت سیستم ها بوده و این تازه اول راه است.